Business model Canvas

Hvad er det egentlig for et marked vi arbejder på, eller drømmer om at komme til at arbejde på med sin serviceorganisation. En syretjek af forretningsmodellen kan svare på nogle spørgsmål og åben op for andre.

Med BMC faciliteter vi processen, med at kortlægge forretningsmodellen for din serviceforretning eller din interne supportfunktion.

BMC er som udgangspunkt en workshop der tager en hel dag (6-7 timer), da vores erfaring er, at vi kommer rundt om, og igennem mange interne processer og snakke – og det kan ikke gøres som et quick-fix. Når vi åbner op for et perspektiv i processen, følger der ofte mange flere, og for et godt resultat, er det vigtigt at vi har afsat tid til at behandle alle disse input.
Processen er:

  • For at vi bedst muligt kan faciliteter BMC dagen, starter vi med interview af udvalget nøgle medarbejdere. Dette for at klæde os på med hvilken en organisation I er, hvilke produkter I sælger, og kort hvordan den nuværende organisation er sat sammen.
  • Foranalyse tager ca. 1 dag inkl. Opsamling, og skal gerne afholdes min. 2-3 dage inden BMC workshoppen.
  • Gennemførsel af BMC workshop:

I skal være klar til at gå all in på dialogen om forretningsmodellen. Deltagerne bliver fra Service Diversity Lab klædt på med evt. forberedelse inden, forventningsafstemning for dagen, samt output.

Vi giver en kort introduktion til BMC, processen og metode, hvorefter vi stille og roligt springer ud i modellen.

  • Vi sikrer en guidet tur igennem alle områderne af BMC, hvor vi vil udfordre jer på jeres input. Der findes ikke en løsning, men ved at anvende flere perspektiver, vil I opleve at komme ud i alle kroge af forretningen.
  • Når et forretningsområde er kortlagt, sikrer I at der tages noter, og vi aftaler sammen de næste steps for fremdrift i processen. Er der flere forretningsområder gentager vi processen for det næste ben af jeres forretning.
  • Vi er altid 2 konsulenter til opgaven med BMC, da flere perspektiver bringer flere muligheder for dagen, og vi bliver dermed i bedre stand til at afdække forretningen bedst muligt.
  • Muligheder:

Service Diversity Lab tilbyder som tilkøb, at sikre dokumentation af BMC og dagen. Ud over dette, og afhængigt af opgaver, er det en mulighed, at vi sikrer kontinuerlig opfølgning, facilitering af strategiske initiativer der er kommet som output, samt eksekvering på valgte actions.

  • Igennem vores samarbejdspartner, er det muligt at få lavet en grafisk dokumentation af forretningsmodellen. Vi vil invitere Grafikeren med til workshoppen, og efterfølgende vil I få et flot grafisk billede af jeres forretningsmodel og strategiske initiativer.