DISC og TEAM

Der findes ikke 2 der er ens – hverken kunder, medarbejdere eller kolleger. En profiladfærds analyse kan være vejen til endnu mere succes i teamet eller ved kunderne.

I Service Diversity Lab er vi certificerede udbydere af DISC profil adfærdsanalyser. Vores grund filosofi med at vi bliver bedre med flere perspektiver gør, at vi er certificeret i Thomas International DISC og Discover DISC.

Ved at anvende DISC som et værkstøj i organisationen, åbnes der op for flere forskellige muligheder. Profil adfærds analysen kan med fordel anvendes hvis du bl.a.:

  • Vil kende dig selv og arbejde med dine egne styrker og muligheder
  • Som team vil arbejde sammen om et fælles sprog i teamudvikling
  • Blive bedre til at spotte kunden, målrette din kommunikation til kunden og få mere ud af dialogen eller mødet
  • Forstå hvorfor kollegerne i de andre afdelinger ikke gør som du synes de skal gøre
  • Savner et værktøj til udviklingssamtaler, træning eller i til rekruttering ( vi tilbyder ikke hjælp til rekruttering!)

Gennemførsel:

DISC analysen sendes til medarbejderen og udfyldes. Herefter gives en 1:1 tilbagemelding til medarbejderen på profilen. Alt efter jeres ønsker til arbejdet i afdelingen, er der forskellige muligheder for at træne medarbejderne som team i at anvende DISC værktøjer overfor hinanden, kolleger, i kundeservice eller i mødet med kunden.

Vi målretter dagen ud fra jeres kontekst, men sikrer at medarbejderne efter workshoppen er i stand til at anvende DISC som et integreret værkstøj i hverdagen.