Få en kommerciel serviceforretning 

At få skabt en kommerciel serviceforretning eller et kommercielt mindset i serviceforretningen er for dig der ved at der er et uforløst potentiale i afdelingen. 

Ses din serviceforretning oftest som en omkostningstung afdeling og der tales headcount i stedet for værdiskabelse?

Hvor er det serviceforretningen i virksomheden skaber værdi? Hvilken værdi er det vi direkte og indirekte tilfører kunderne og virksomheden?

 • Servicemedarbejderen kommer ofte længere ind i kundens organisation, får lov til at bevæge sig frit på gangene og taler med mange forskellige brugere af virksomhedens ydelser og produkter. Servicemedarbejderen får ofte mange direkte tilbagemeldinger og feedback på virksomhedens produkter, og de får ofte mange oplysninger om kundens forhold som sælgeren ikke nødvendigvis er bekendt med i mødet med kunden.
 • Ved at arbejde med et kommercialiseret mindset, skabe et selvstændigt P&L center og flytte fokus fra headcount tankegangen, bliver virksomheden i stand til at skabe vækst igennem serviceforretningen. Der bliver mulighed for at skabe omsætnings- og indtjeningsvækst når vi arbejder med serviceforretningen som en salgsafdeling.
 • Noget vækst kan skabes ved direkte salg af flere serviceydelser, anden vækst sker ved at dykke ned i omkostningsstrukturen i afdelingen, og sidst kan der skabes vækst ved at serviceforretningen bliver en tættere del af slagsteamet og bringer leads med hjem eller selv sælger produkterne direkte.
 • Hvordan arbejder salg og service sammen? Er vi gode til at dele efterretninger i forhold til kunderne, som både sælger og serviceforretningen er i besiddelse af, eller de oplevelser der er ude i mødet med kunden?
 • Hvilken opfattelse har servicemedarbejderen selv af sit møde med kunden? For det meste ser man ikke sig selv som sælger, fordi vi ikke nødvendigvis sælger et produkt. Men at skabe en forståelse i serviceafdelingen for at vi sælger budskaber, relationer og ydelser kan være en vigtig løftestang for et kommercielt mindset i serviceforretningen.

Output med at arbejde med en kommercielserviceforretning er:

 • Øget salgsvækst
 • Øget indtjening
 • Diskursændring; fra omkostning til indtjening (tjen penge på noget du giver væk i dag!)
 • Fokus på alle touchpoints med kunden
 • Værdiskabelse til kunden på andre parametre end produkt og pris
 • Bidrag til fastholdelse af kunden
 • Service som en leadgenerator
 • Positiv omtale af virksomheden
 • Optimeret samarbejde i organisationen
 • Forbedret kundeoplevelse
 • Mødestruktur, kommunikationsmodeller og træningsmuligheder