Forretnings- og organisationsudvikling

  • Hvordan ser den nuværende serviceforretning ud i virksomheden, i forhold til de ydelser der tilbydes til kunderne? Er der et ønske, behov eller drøm om få sat service på det organisatoriske landkort?
  • Hvilke kompetencer er der tilstede i organisationen, er de kortlagt og udnyttes de mest optimalt?

Løser serviceforretningen kun omkostningstunge opgaver, administration og reklamationer?

Ved at kortlægge opgaverne og kompetencerne, kan vi danne os et overblik over hvor der er behov for tilføjelse af ressourcer eller forandring af nuværende setup. Det bliver muligt at identificerer hvor der er behov for opkvalificering og kompetenceudvikling, og ikke mindst hvor der kan sættes ind for at få service på det organisatoriske landkort.

  • At få taget strategiske diskussioner og drøftelse om servicefunktionen, set i relation til resten af organisationen kan ofte være et godt startskud til et øget samarbejde på tværs af funktionerne. Hvad er det for en funktion vi vil have, hvad skal den bidrage med, hvilken værdi kan servicefunktionen skabe og hvordan kan det blive et strategisk asset der differentierer os fra konkurrenterne?
  • Ved at tage et kig ind i organisationen sammen med Service Diversity Lab, bliver virksomheden guidet igennem en proces i forhold til en analyse af de udfordringer eller drømme I har omkring servicefunktionen.
  • Er Service et selvstændigt P&L? Skal det være det og hvilke fordele og ulemper kan der være forbundet med dette? Det er ikke mindst uvæsentligt at drøfte hvilke opgaver der ligger forude for at komme i mål med strategien.
  • Service Diversity Lab er ikke forudindtaget af hverdagens relationer, anciennitet eller andre forhold som den lokale ledelse alt andet lige er bekendt med. Dvs. at output af en organisations drøftelse kan stille skarpt på as-is og skabe indspark til to-be. En forretningsdialog kan også komme til den konklusion, at holdet er det rigtige, og der ikke skal ske forandringer, men der kan være andre fordelagtige opgaver at dykke ned i som f.eks. proces, flow, træning af forskellige kompetancer, teamudvikling eller andet.