Procesmapping og flowchart

Afhængigheder i virksomhedens opgaver, samt en klar proces for hvordan en opgave løses, hvem er involveret og gør hvad, samt tider og templates, kan skabe det helt rette overblik i forhold til en optimeret hverdag.

Mange opgaver bliver i dag løst på en god måde, og det vi ved i dag er ikke nødvendigvis forkert eller en forkert måde at løse opgaver på. Men ofte kan vi med en gennemgang af en given opgave/proces skabe større forståelse for hvorfor vi gør som vi gør, samt med klare roller og ansvar sikrer et optimalt flow. Du kender sikkert til, at der er afalt en ting, men I gør noget andet. Hvorfor sker det, og hvor er der uhensigtsmæssigheder der skal i fokus?

 • Den måde opgaver bliver håndteret på har i virksomheden en del afhængigheder, og sker der propper i processen kan der skabes forsinkede eller forkerte leveringer til kunden.
 • Ved at mappe processerne får vi disse afhængigheder til overfalden, vi får drøftet om det er hensigtsmæssigt, om der kan skabes forbedringer i løsningen eller om der er andre forhold der skal til for et ”happyflow”.
 • Procesmapping er opdelt i 2 tempi:
 • As-is hvor vi tegner den måde opgaven løses på i dag
 • To-be, hvor vi drøfter ”drømme scenariet” og ”happyflow”
 • I Procesmapping holder vi hele tiden kundeoplevelsen for øje når vi sigter imod to-be. Der tages ikke forbehold for nuværende kompetencer og ressourcer, men vi sigter udelukkende imod det der kan tilfredsstille kundens ønsker og behov. Herefter laves en prioriteret gennemgang af opgaver, muligheder og udfordringer, således der kan tages aktive til- og fravalg.

Output:

 • øget effektivitet
 • tydelige roller og ansvar
 • optimeret ressource allokering
 • klar beskrivelse af EUP, templates, metoder, certificeringer
 • Mulighed for support til EUP-udarbejdelse og uddannelse