Virksomhedstilpassede forløb

Mange af vores opgaver løses som kundetilpassede løsninger. Her afdækker vi sammen de udfordringer og opgaver der er brug for konsulentbistand til.

  • Hvad er det for strategiske overvejelser der kan ligge bag et øget fokus på serviceforretningen?
  • Hvilke ledelsesmæssige drømme har du / I for jeres serviceforretning?
  • Hvad er horisonten på opgaven, og derfra tager lavet vi sammen et oplæg at arbejde videre med.

Et eksempel på et behov kan for et kundetilpasset forløb kan være:

”Vores serviceforretning er egentlig velfungerende, men vi får ikke udnyttet alle ressourcer optimalt. Vi får ikke nok ud af vores møder med kunderne, og vi er ikke særlige gode til at dele viden på tværs af organisationen. Vi ses som et omkostningscenter og vi tror der er et større potentiale for hele virksomheden ved at sætte service mere i fokus”

Eller

”Vores sælgere kæmper en hård kamp på markedet, og vi kan se vore konkurrenter er ved at stikke af. Vi vil gerne differentiere os på markedet, og ikke mindst give kunderne nogle super kundeoplevelser med os – og rigtig gerne igennem hele værdikæden.

Der er stort fokus på salg og produktudvikling, vi er desværre bare ofte koblet af som service forretning – og det er os der skal rydde op når noget går galt”

Der er flere veje til at arbejde med service, men den starter som regel med at vi skal mødes og have en snak om jeres behov.

Kundetilpassede forløb er typisk en blanding af forskellige aktiviteter, som vi sammen laver en plan for. (se flere af de forskellige muligheder i de andre faner).